top of page
Ансамбль / Ensemble
Прапановы / Proposals
Кантактуйце з намі
  / Contact with us
‹Contact with us.

 

 

‹TEL.:

+375 29 328 56 78

‹ЕMAIL:

afralou@gmail.com

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

  • Белая иконка facebook
  • Иконка Twitter с прозрачным фоном
  • Белая иконка LinkedIn
  • белая иконка youtube

Ансамбль "Вытокі" прапануе тэматычныя канцэрты, канцэрты-лекцыі для дарослай і юнацкай аўдыторыі, музычнае афармленне карпаратыўных мерапрыемстваў.

The ensemble "Vytoki" ("Sources") offers thematic concerts, concerts-lectures for adult and youth audiences, music for corporate events.

Ансамль салістаў "Вытокі" -- унікальны беларускі прафесійны калектыў, які спалучае даўніну і сучаснасць сродкамі музыкі. Шэдэўры Рэнесанса, Барока, Класіцызма, Рамантызма, Сучаснасці, а таксама нашы ўнікальныя архіўныя знаходкі -- на канцэртах калектыва ажывае гісторыя Беларусі, Еўропы, Свету... Флейта, фагот, фартэпіяна, клавесін, арган, перкусія, вакал, пры патрэбе і іншыя інструменты... Ансамбль на сваіх канцэртах стварае непаўторныя музычныя, сэнсавыя, эмацыянальныя ўражанні.

Ensemble "Vytoki"("Sources") - the unique Belarusian professional team that combines ancient and modern music means. Masterpieces of the Renaissance, Baroque, Classicism, Romanticism, present as well as our unique archival discoveries - live band revives the history of Belarus, Europe, World ... flute, bassoon, piano, harpsichord, organ, percussion, vocals, and, if necessary, other ... Instruments ensemble at their concerts to create a unique musical, semantic, emotional impressions.

bottom of page